Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Bir Kişinin Olması

Bazen tahliye için taşınmaza gidildiğinde taşınmazda takibin muhatabı olmayan üçüncü bir kişiyle karşılaşılabilmektedir. Bu durumda bu kişi işgalde haklı olduğunu gösteren resmi bir belge göstermediği takdirde derhal tahliye olunur. Ancak resmi belge gösteremediği takdirde kira sözleşmesinde belirtilen tarihten önceki bir tarihten itibaren taşınmazda bulunduğunu beyan eder ve icra müdürünce bu beyan doğrulanırsa tahliye ertelenerek durum üç gün içerisinde icra mahkemesine bildirilir. Mahkeme tarafları dinler ve duruma göre taraflardan birinin yedi gün içerisinde dava açması şeklinde karar verir. Dava açmayan taraf iddiasından vazgeçmiş sayılacaktır. Davanın sonunda verilen kararın icrası için kesinleşmesinin beklenmesine gerek yoktur.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir