Tahliye Taahütnamesi

Bilindiği üzere, kira sözleşmesi belirli süreli yapılmış olsa bile, konut ve çatılı işyeri kiraları kendiliğinden sona ermemektedir. Kanunumuz uyarınca, kiracı sözleşmenin feshini bildirmedikçe, sözleşme 1 yıllığına uzamış sayılmaktadır. Yazılı tahliye taahhüdü ile kiracı, kendine tanınmış olan korumalardan vazgeçmektedir. Tahliye taahhütnamesi hem belirli hem de belirsiz süreli kira sözleşmelerinde uygulanabilir.

Tahliye Taahütnamesinin Şartları Nelerdir ?

  1. Tahliye taahhüdü verilmeli.
  2. Taahhüt yazılı olmalı.
  3. Tahliye tarihi belirli olmalı.(mutlaka)
  4. Taahhüt kiralanın tesliminden sonra verilmelidir.

Tahliye Taahhüdü Verilmesi İçin Eşin Rızası Gerekir Mi ?
Tahliye taahhüdünün bizzat kiracının kendisi veya temsilcisi tarafından verilmesi gerektiği açıktır. Ancak bir aile konutu söz konusu ise, kiracının kendisinin tahliye taahhüdünde bulunması için, eşinin rızasını alması gerekmektedir.

Şarta Bağlı Tahliye Taahhüdü Geçerli Midir ?

Tahliye taahhütnamesinde şart konulmasına bir engel yoktur. Yani belli bir şartın gerçekleşmesi durumunda belirli bir tarihte tahliyenin gerçekleşeceği sözleşmeye konulabilir. Örnek olarak, kiraya veren oğlunun evleneceği tarih olan 01.01.2021 tarihinden itibaren 1 ay sonrasında konutun tahliye edileceği şartını koyabilecektir.

Birden Fazla Kiracı Varsa Hepsi Mi Taahhütü İmzalamalı ?

Bu gibi durumlarda taahhüdün bütün kiracılar tarafından verilmesi gerekmektedir. Tek bir kiracı tarafından yapılacak olan taahhüt ise geçerli olmayacaktır.

Taahhüt Noter Tarafından Mı Düzenlenmelidir ?
Taahhüdün adi yazılı şekilde verilmesi yeterli olup, noter tarafından düzenlenmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak taahhüdün noterden alınmasının pratik bir önemi vardır ki o da kiracı imza inkârında bulunursa, kiraya veren icra tetkik merciinden itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Adi yazılı taahhütnamede ise böyle bir itirazda kiraya veren yalnızca tahliye davası açabilir.

Boş Tarihli Tahliye Taahhüdü Geçerli Midir ?

Uygulamada kiraya verenler boş tarihli tahliye taahhüdü almakta ve daha sonrasında, tarih kısmını diledikleri gibi kendileri doldurmakta ve icra takibine girişmektedirler. Bu gibi durumlarda kiracı noterden bir ihtarname çekerek söz konusu taahhüdün kira sözleşmesinin kurulmasından önce boş tarihli verilmek zorunda kalındığının ve bu nedenle söz konusu taahhüdün geçersiz olduğunun ifade edilmesi, kiraya verenin söz konusu taahhüde dayanmasını engelleyecektir.

Kiracının Tahliyesi Nasıl Sağlanır ?

Kiraya verenin, taahhütte yer alan tarihten itibaren 1 ay içerisinde ya mahkemede dava açması ya da icraya başvurması gerekir. Tahliyeyi ise mutlaka kiraya verenin talep etmesi gerekmektedir. Kiraya veren sıfatına sahip olmayan malik ise bu talebi ileri süremeyecektir.

Dava Kime Yönlendirilmelidir ?
Sona erdirme davasının davalısı kiracıdır. Kiracının birden fazla olması durumunda ise, tahliye talebi bütün kiracılara karşı ileri sürülmesi gerekir. Kira sözleşmesinin devredilmesi durumunda ise, eski kiracının vermiş olduğu tahliye taahhüdü kira sözleşmesini devralan yer alan yeni kiracıyı da bağlayacaktır.

Tahliye Taahhüdü Cezai Şarta Bağlanabilir mi ?

Uygulamada tartışmalı olmakla birlikte çoğunluk görüşe ve Yargıtay kararlarına göre tahliye taahhütlerine ilişkin olarak bir cezai şart kararlaştırılması mümkün gözükmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir