Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Kiracı Şikayetleri Bireysel Üyelik Sistemi

Sisteme üye olarak erişiminizden veya sitemizi kullanımınızdan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. Sistemize üye olarak sitemize erişmekle veya sitemizi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, sitemize erişmeyebilir veya sitemizi kullanmayabilirsiniz ve hükümlere uymadan böyle bir kullanım amacıyla başladıysanız kullanımı derhal durdurmalısınız. Kiracı Şikayetleri bu sözleşmede gerektiğinde ve her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin sitemize konulması ile birlikte yürürlük kazanır. Yapılmış olan bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla düzenli olarak olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve sitemize devam eden erişiminiz süresince değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

SÖZLEŞMENİN AMACI

Madde 1

İşbu sözleşmenin amacı,

Bir taraftan www.kiracisikayetleri.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle KİRACI ŞİKAYETLERİ  olarak anılacaktır.)

Diğer taraftan KİRACI ŞİKAYETLERİ sitemizi kullanacak olan veya kullanmakta olan internet kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır.)

Arasında, web sitemizin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

Madde 2

KİRACI ŞİKAYETLERİ, internet üzerinden erişilen bir şikayet platformu olarak, gayrimenkul (konut, arsa, işyeri, devren kiralık işyeri vb.) kiralama, nakliye ve emlakçı hizmeti alma gibi mal ve hizmetlerin kiralanması sürecinde oluşan şikayetlerin bu platformda ortaya konması, kiralanan mal ve hizmetlerin iyileştirilmesinde ve kalitesinin arttırılmasında farkındalık oluşturmak amaç edinilmiştir. 

İşbu sözleşme, bu amaç doğrultusunda web sitemize üye olmak isteyen kullanıcıların bağlı olacağı sözleşme hükümlerini kapsamaktadır. Bu sebeple KİRACI ŞİKAYETLERİ sitemizi kullanarak şikayetlerini mal veya hizmet sağlayıcılara iletmek isteyen kullanıcılar işbu sözleşme kapsamındaki hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK VE SİSTEMİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 3

A -Web sitemize üyelik için; kullanıcılar sitemiz üzerindeki “üye ol” kısmından üye olmayı ve bu kısımda istenen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. ÜYE, bu bilgilerin yanlış ya da eksik doldurulmasından dolayı KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  veya herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

B -ÜYE, web sitemizi kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. KİRACI ŞİKAYETLERİ, websitemiz yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya sitemiz içeriğine dair, herhangi bir unsur veya sitemizin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. KİRACI ŞİKAYETLERİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyallerin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca ÜYE’nın sorumluluğundadır.

C -ÜYE, web sitemiz kullanımı ile bağlantılı olarak;

Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya herhangi bir devletin yasalarını ihlal etmeyeceğini,

Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde ÜYE’nin hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir içeriği iletmeyeceğini,

KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

KİRACI ŞİKAYETLERİ içeriğine KİRACI ŞİKAYETLERİ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak KİRACI ŞİKAYETLERİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Sistemin iletişim özelliklerini, web sitemizin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer ÜYE’lerin elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,

Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak sitemizi kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülenemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

D -ÜYE, yazdığı şikayetlerden dolayı herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin şöhretine, ticari itibarına, markasına, kişisel bilgilerine (telefon numarası vb.), şan ve şerefine ve diğer tüm kişilik haklarına tecavüz etmeyeceğini, haksız rekabete yol açacak, gerçeğe aykırı iftira niteliğinde ibare ve ifadeleri kullanmayacağını aksi halde üçüncü şahısların taleplerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten ve her türlü davadan doğrudan kendisinin sorumlu olacağını, KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  bir zarara uğraması durumunda bu zararları ilk talebimiz de ödeyeceğini, KİRACI ŞİKAYETLERİ’ne talepte bulunan tarafla sulh olması için tam yetki verdiğini, mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, sulh masrafları gibi tüm masrafları da ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

E -ÜYE; web sitemiz aracılığıyla gönderdiği şikayetlerin, KİRACI ŞİKAYETLERİ tarafından, yürürlükteki mevzuat, örf ve adetler, genel ahlak ve Türk dilinin kuralları açısından kontrol edileceğini ve şikayetlerin içeriğinde gerektiğinde değişiklik yapılacağını, yapılan bu değişiklikler sebebiyle herhangi bir tazmin veya benzeri talebinin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

F -ÜYE, KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  web sitesi aracılığıyla ilettiği şikayetlerle ilgili olarak KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  herhangi bir şekilde şikayeti çözme yükümlülüğünün ve garantisinin olmadığını, çözülmeyen şikayetler veya iletilen şikayetlere konu olaylar sonucu uğranan zararlar sebebiyle KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

G -ÜYE, KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  bülten, ürün, hizmet, kampanya, tebliğ, içerik, rapor ve her türlü bilgilendirme için göndereceği sms ve e-postaları almayı kabul eder.

KULLANICI YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 4

Şifrenin korunması ve gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı bilgilerinin kendisi veya 3.şahıslar tarafından kullanılmasından doğacak problemlerden üyenin kendisi tam sorumludur. Kullanıcı bilgilerinin hileli bir yolla kullanıldığını fark eden üyeler (bireysel-kurumsal) durumu derhal KİRACI ŞİKAYETLERİ web sitesi yönetimine info@kiracisikayetleri.com e-posta kanalı ile bildirmekle yükümlüdür. Bildirim işlemi, kullanıcı bilgilerinin kullanılmasından doğan sorumlulukların sona erdiği anlamına gelmez. KİRACI ŞİKAYETLERİ sitesine kayıt olan her üyenin kayıt formunda verdiği bilgiler doğru olarak kabul edilir. Bu bilgilerin eksik, hatalı veya sahte oldukları belirlenir ise, üyelik iptal veya bloke edilir ve KİRACI ŞİKAYETLERİ web sitesi hizmetlerinin kullanılması engellenir.

Kurumsal ve bireysel üye, üyeliğini ve KİRACI ŞİKAYETLERİ web sitemizi, hiçbir şekilde yasalara aykırı bir amaç için, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye, başkalarının KİRACI ŞİKAYETLERİ üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz ve yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak KİRACI ŞİKAYETLERİ kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, Kurumsal Üye ve/veya Üyeler hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

KİRACI ŞİKAYETLERİNİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

Madde 5

KİRACI ŞİKAYETLERİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A -KİRACI ŞİKAYETLERİ, web sitemizin kullanılmasından veya kullanılmamasından, KİRACI ŞİKAYETLERİ üzerinden sağlanan veya kopyalanan herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) KİRACI ŞİKAYETLERİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B -KİRACI ŞİKAYETLERİ, KİRACI ŞİKAYETLERİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya KİRACI ŞİKAYETLERİ yoluyla gönderilen her türlü yazı, materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

C -ÜYE tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve web sitemize erişim ve kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. ÜYE’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten kendisi sorumludur.

D -ÜYE, web sitemize erişimi ve kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. KİRACI ŞİKAYETLERİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

E -KİRACI ŞİKAYETLERİ, ÜYE’nin hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıtların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş, ÜYE veya sitemiz bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

F -KİRACI ŞİKAYETLERİ kullanıcıların www.kiracisikayetleri.com sitesi üzerinden ilettikleri ve bizzat doldurdukları bireysel üyelik formunda bildirmiş oldukları kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler; ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. KİRACI ŞİKAYETLERİ, işbu Gizlilik Politikası’nda tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Ancak; KİRACI ŞİKAYETLERİ, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikayetlere çözüm bulmak amacıyla, firmalarla paylaşabilecektir.

KİRACI ŞİKAYETLERİ, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. KİRACI ŞİKAYETLERİ, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.kiracisikayetleri.com sitesine ve sitemize yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, KİRACI ŞİKAYETLERİ’ın bir sorumluluğu olmayacaktır.

KİRACI ŞİKAYETLERİ, kullanıcılara ve kullanıcıların www.kiracisikayetleri.com web sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

www.kiracisikayetleri.com web sitesinin kullanımına ilişkin bilgiler KİRACI ŞİKAYETLERİ tarafından saklanmakla beraber, bilgiler 3. Şahıs ve diğer üyelerle ancak izin verilmesi halinde paylaşılacaktır. Bilgilerin anonimleştirilmek şartıyla KİRACI ŞİKAYETLERİ tarafından kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması ise her zaman mümkündür.

ULUSLAR ARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

Madde 6

İnternetin küresel doğasının farkında olarak ÜYE; internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye’deki veya ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE ÜYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Madde 7

KİRACI ŞİKAYETLERİ yoluyla ÜYE’nin ilişki kurduğu herhangi bir 3. kişi ile olan mal ve hizmetlerin sunumu ve bunların ödenmesi, teslimi ve diğer herhangi bir hüküm, şart, garanti ve temsil ile ilgili olarak ÜYE’nın katılımı, yazışması veya iş ilişkileri ve diğer her türlü ilişkisi yalnızca ÜYE ile 3. kişi arasındadır. ÜYE, böyle bir ilişkinin sonucu olarak uğranan herhangi bir kayıp, zarar veya diğer herhangi bir çeşit talepten ve meseleden KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin  sorumlu olmadığını kabul eder.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Madde 8

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

MÜCBİR SEBEPLER

Madde 9

İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabul edilmesinden sonra, önceden öngörülemeyen ve de KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin kontrolü dışında gelişen bir durumun ortaya çıkmasıyla KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin işbu sözleşme ile yükümlendiği borç ve taahhütlerini kısmen ya da tamamen yerine getirmesini ya da bunları zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. (Örneğin; yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler, savaş vs.). Mücbir sebep halinde ÜYE, KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı, herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Madde 10

İşbu sözleşme ÜYE’nin web sitemize giriş yapabilmek için sözleşmeyi okumasının ardından “kabul ediyorum” butonunu onaylaması ile kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme herhangi bir süreye tabi olmaksızın kurulmuş olacaktır. KİRACI ŞİKAYETLERİ, dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeden ÜYE’nin üyeliğini askıya alabilir veya üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi feshedebilir. ÜYE, askıya alma veya üyeliği iptal durumunda KİRACI ŞİKAYETLERİ’nden herhangi bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KİRACI ŞİKAYETLERİ KAYITLARININ MUTEBERİYETİ

Madde 11

ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda KİRACI ŞİKAYETLERİ’nin defter ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşme, ÜYE’nin “kabul ediyorum” butonunu onaylamasıyla kurulacak ve yürürlüğe girecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE ONAY FORMU

Madde 12

Değerli Üyemiz, KİRACI ŞİKAYETLERİ olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler, firmalar ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, www.kiracisikayetleri.com internet sitemiz (“İnternet Sitesi”) ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir. KİRACI ŞİKAYETLERİ, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak ve yapılan şikayetlere çözüm bulmak amacıyla, firmalarla paylaşabilecektir. Ayrıca Kurumsal Üye veya Bireysel Üye KİRACI ŞİKAYETLERİ ve onun hizmetlerinden faydalanmak için sitede işlem yaptığında kullanıcının IP numarası KİRACI ŞİKAYETLERİ sunucularında kayıt altına alınmaktadır. KİRACI ŞİKAYETLERİ tüm KURUMSAL ÜYELER’inin kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Yukarıda yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Bu kapsamda, sitemizimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Grup Şirketlerimiz ile paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda, aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

İçeriğe İlişkin Şikayetler

Üyelerimiz tarafından sağlanan içerikler hakkında şikayette bulunmak için iletişim bölümünden ulaşabilir veya ilan ve paylaşımların altında ve üstünde yer alan şikayet et butonu ile de bize şikayetlerinizi iletebilirsiniz

Diğer kişilerin fikri mülkiyet haklarına saygı duymaktayız. Üyeler tarafından gönderilen bilgilerin doğru ve üçüncü tarafların fikri mülkiyet hakları veya sair haklarını ihlal etmeyecek bilgiler olmasını talep etmekteyiz. Üyelerimiz tarafından gönderilen içerikler ile ilgili olarak bir politika ve süreç sunmaktayız.

KİRACI ŞİKAYETLERİ İle Nasıl İletişime Geçersiniz

Kiracı Şikayetleri iletişim bölümünde yer alan iletişim formundan ulaşabilir veya info@kiracisikayetleri.com e-posta adresimizden iletişime geçebilirsiniz.